Spotkanie konsultacyjne dla NGO-sów

Logo NGO z zielono-żółto-niebieskim napisem NGO
Logo NGO

Zapraszamy przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne dot. „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2023r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
W programie:
– spotkanie z panią Martą Suchanek -Bijak drugim zastępcą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
– podsumowanie warsztatów organizacji pozarządowych,
– planowane działania na rok 2023 i 2024,
– przedstawienie założeń „Programu współpracy na rok 2023 i 2024”,
– wymiana doświadczeń.
Spotkanie odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 17.00, prosimy o potwierdzenie obecności: mail: ngo@um.siemianowice.pl, tel 790211074.
Dodatkowo od 22 września do 6 października trwają konsultacje do przywołanego wyżej programu współpracy.
Przyjęcie programu jest wymogiem ustawowym, pozwala na tworzenie podstaw i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Odnośnik do zarządzenia nr 3190/2022 z 2 września 2022 dot. konsultacji został opublikowany tutaj , wersja edytowalna formularza zgłaszania opinii znajduje się poniżej.
Uwagi do programu można składać pisemnie w kancelarii, drogą mailową ratusz@um.siemianowice.pl. W przypadku dodatkowych pytań należy się kontaktować bezpośrednio z Elżbietą Nieszporek – pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych tel. 32 7605207, mail: ngo@um.siemianowice.pl.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Elżbieta Nieszporek – pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych