Gmina wprowadza obowiązkowe oszczędności energii elektrycznej

Ratusz , przed nim skwer z klombami, drzewami i pomnikiem
Ratusz MIejski

Od kilku dni w naszym mieście wdrażany jest obowiązkowy plan oszczędności energii elektrycznej nałożony na każdą gminę w Polsce Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Nowy akt prawny wymusza na samorządach obowiązek zredukowania zużycia energii elektrycznej

Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Siemianowice Śląskie w ostatnich latach dokonała wymiany oświetlenia z sodowych na bardziej oszczędne ledowe, wykonała termomodernizacje budynków szkół, przedszkoli i urzędu, dzięki którym obniżone zostało zużycie energii, a ustawodawca w wyznaczeniu 10% redukcji zużycia energii elektrycznej nie wziął pod uwagę działań już poczynionych, to zachodzi konieczność wprowadzenia bardziej radykalnych ograniczeń, by spełnić nałożone ustawowo oszczędności.

Stąd też wprowadzane zostały ograniczenia w budynkach Urzędu Miejskiego zarówno w kwestii oświetlenia jak i korzystania z urządzeń elektrycznych. Ponadto polecono wszystkim kierownikom jednostek gminnych do opracowania programów oszczędnościowych mających skutkować osiągnięciem celu oszczędnościowego określonego w ustawie.

Dodatkowo wprowadzono skrócony czas działania oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta o 1 godzinę poprzez przestawienie zegarów skutkujące wcześniejszym wyłączeniem o 30 minut lamp w godzinach porannych i późniejszym włączeniem – również o 30 minut – oświetlenia w godzinach popołudniowych. Ze względu na specyfikę instalacji zasilającej przydrożne lampy, nie ma możliwości wyłączania pojedynczych lub wybranych rzędów źródeł światła. Skwery uliczne i parki – tam gdzie jest to technicznie możliwe – będą oświetlone z wykorzystaniem 2/3 oświetlenia. W związku z powyższą sytuacją, zachęcamy każdego z mieszkańców przemieszczających się pieszo zarówno w godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych do zakładania dodatkowych opasek odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo pieszego poprzez poprawę widoczności wśród kierowców.

Autor:

  • Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury Technicznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska