Piknik dla seniorów na Rzęsie

Podium, na nim zwycięzcy, obok przedstawiciele władz miasta
Zwycięzcy na podium

W ubiegłą sobotę na terenie Rzęsy odbyły się zajęcia dla seniorów połączone z piknikiem. Przygotowanie do nordic walking oraz sam bieg – 5km, zorganizowany został przez przedstawicieli firmy MK Team znanej w naszym mieście  z promocji biegania w każdym wieku. Nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla uczestników zajęć wręczone zostały wspólnie przez Beatę Gałecką – Zastępcę Prezydenta Miasta oraz Anna Zasadę – Chorab – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wieczorem przy ognisku był czas na piknik i śpiew przy akompaniamencie akordeonisty. 

Było to pierwsze wydarzenie z cyklu „Senior na wakacjach”, w ramach którego organizowane będą jeszcze wycieczki oraz wyjazd na konferencję Silver Silesia. Wszystkie te wydarzenia są dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach projektów które zostały zgłoszone przez: Stowarzyszenie Michałkowice 60 plus oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarków w Siemianowicach Śląskich Pałac Inspiracji. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Organizacją i koordynacją zajmowała się Beata Łuczak. Podziękowania za pomoc w organizacji oraz wsparcie rzeczowe dla Koła Wędkarskiego, Okręg PZW Katowice, Koła PZW nr 100 Siemianowice Śląskie; Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, Sieci Sklepów Świeżyzna, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego A.Ścigała, MPGKiM Siemianowice Śląskie.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na profilu Facebook – Siemianowice Dobre bo Śląskie.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=siemianowice.dobreboslaskie&set=a.635314912027484

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska