Wstępny nabór do II Edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Baner reklamujący program „Ciepłe mieszkanie”

Ogłaszamy wstępny nabór do II Edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór na wymianę źródeł ciepła.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji w II naborze, który Miasto Siemianowice Śląskie będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w przypadku zainteresowania programem.

Wypełnioną ankietę można:

  • złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:
  • ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub,
  • ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
  • wysłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:
  • ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub,
  • ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ratusz@um.siemianowice.pl

Termin składania ankiet upływa 30.11.2023 r.PRZEDŁUŻONY DO 15 GRUDNIA

Właściwy nabór odbędzie się po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.

O szczegółach Programu, dot. naboru II wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem

Autor:

  • Katarzyna Mroczka, Wydział Ochrony Środowiska
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska