Dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych MOSiR “Pszczelnik”

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 kwietnia 2021 r. (Dz.U. Poz. 654) zmieniającym częściowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. (Dz.U. Poz. 512) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich wprowadza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów. 

Do dnia 18.04.2021 r.   NIEDOSTĘPNE będą:

 • Basen Kompleksu Sportowego „Michał”.
 • Hala sportowa w Parku Pszczelnik oraz Kompleksie Sportowym „Michał”.
 • Hala Tenisowa.
 • Boiska zewnętrzne w Parku Pszczelnik.
 • Bieżnia stadionu w Parku Pszczelnik.
 • Siłownia w budynku hali sportowej w Parku Pszczelnik.
 • Obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z rozporządzeniem, do dnia 18 kwietnia obiekty MOSiR „Pszczelnik” są dostępne dla:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 •  zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. poz. 1133),
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,

W zajęciach sportowych uczestniczyć mogą wyłącznie kluby sportowe oraz zawodnicy po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice