Śniadek – najstarszy z braci szkolnej…

#AkcjaSuperEdukacja Dobiegał już niemal końca wiek dziewiętnasty, gdy na parceli należącej do mistrza stolarskiego Luchsa kończono budowę gmachu, w którym dzisiaj swoją siedzibę ma I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego – najstarsza szkoła ponadpodstawowa w Siemianowicach Śląskich. Charakterystyczny, zbudowany w stylu modernistycznym gmach, którego elewacja pokryta jest szarą cegłą, był od 1896 r. siedzibą szkół niemieckich.
Już po podziale Górnego Śląska, placówka inauguruje 3 września 1923 r. kolejny rok szkolny jako polskie liceum i szkoła realna. Od tego właśnie momentu zaczyna się historia popularnego „Śniadeka”.

Imię obecnego patrona, Jana Śniadeckiego, nadano kilka lat później, bo dopiero z początkiem roku szkolnego 1930/31. W latach międzywojennych obowiązywała rejonizacja, więc oprócz uczniów z Siemianowic pobierała tu naukę młodzież z odrębnych wówczas gmin: Bytkowa, Bańgowa, Michałkowic i Przełajki, a także z miasta Czeladź oraz okolicznych miejscowości. Na skutek stale zwiększającej się liczby uczniów, budynek szkoły okazał się zbyt mały, zatem w drugiej połowie lat trzydziestych został on znacznie rozbudowany. Inwestycji tej patronował ówczesny wojewoda Michał Grażyński, który przybył nawet w tym celu z wizytacją.

Lata drugiej wojny światowej ciężko doświadczyły nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Pamiętamy o tych, którzy walczyli z bronią w ręku, działali w konspiracji, prowadzili tajne nauczanie, wreszcie o tych, którzy w różnych okolicznościach stracili swe życie. Ich poświęcenie i odwaga leżą u podstaw naszej tradycji i pamięci.

Śniadek” – szkoła dobrych praktyk

„Non scholae sed vitae discimus” – idea szkoły praktycznej, która wyposaża absolwenta w to, co najważniejsze – umiejętność radzenia sobie w otaczającym świecie, przy wykorzystaniu zasobów zdobytych w trakcie edukacji to fundament myślenia, na którym od pokoleń opiera się nasza szkoła.

Można powiedzieć, że w „Śniadeku” każdy ciekawy świata uczeń znajduje dla siebie przestrzeń w której może realizować swoje pasje. Gdy przeglądamy liczące już kilkadziesiąt lat kroniki szkolne, stare dokumenty, zdjęcia, to mamy wrażenie, że tak było od zawsze.

Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć wiele, wierzymy w siłę sprawczą społeczności, w moc wzajemnego wsparcia, dlatego bez obawy mierzymy się z nowymi wyzwaniami, biorąc udział w różnych projektach, olimpiadach i konkursach i odnosząc na tym polu wiele sukcesów.

Z historią szkoły nierozerwalnie od ponad 20 lat związana jest Kawiarenka literacko-teatralna „To i Owo”, gdzie nasi uczniowie próbują swych aktorskich sił stawiając pierwsze kroki na deskach teatralnych.

W szkole od kilku lat działa również koło fotograficzne „FotoŚ”, które zainteresowanym organizuje zajęcia w profesjonalnej pracowni, jak i w plenerze. Prężnie funkcjonuje koło historyczne, które w poszukiwaniu śladów przeszłości często wyrusza na bliższe lub dalsze wyprawy.

Z powodzeniem organizujemy konkurs o zasięgu wojewódzkim „Potyczki prawne” w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego rywalizują ze sobą wcielając się w role adwokatów i wygłaszając płomienne mowy obrończe przed profesjonalnym jury.

Współpracujemy z uniwersytetami i innymi uczelniami – dla naszych uczniów jest to zazwyczaj pierwszy kontakt ze światem akademickim.

Śniadek – szkoła otwartych drzwi i umysłów

Spotkania z inspirującymi ludźmi stały się niezbywalnym punktem naszej szkolnej codzienności. Chętnie gościmy tych, którzy chcą się z nami dzielić swoją pasją i pomysłem na życie. Poznawanie ich drogi do sukcesu, specyfiki zawodów które wykonują, filozofii którą się w życiu kierują to fascynująca przygoda. Zadajemy pytania, słuchamy odpowiedzi i inspirujemy się, projektując własne ścieżki zawodowe.

Śniadek – między tradycją i nowoczesnością

Każdego dnia sami piszemy historię szkoły czerpiąc z jej bogatego dorobku. Umiejętnie łączymy dorobek przeszłości z nowoczesnością. Pielęgnujemy pamięć o wybitnych postaciach związanych ze „Śniadekiem” – jego dawnych nauczycielach i absolwentach.
Są dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania.

Zobowiązani długoletnią tradycją, która uczyniła z nas integralna część siemianowickiego krajobrazu edukacyjnego, z równą starannością dbamy zarówno o nasze dziedzictwo jak i o najlepsze praktyki pedagogiczne… i dlatego wciąż się zmieniamy.

Dzięki temu na fundamentach bogatych tradycji, budowanych niemal sto lat, powstała szkoła  nowej jakości, szkoła nowoczesnych rozwiązań, śmiało patrząca w przyszłość. 

Możecie stać się częścią tej przyszłości, dołączając do naszej szkolnej społeczności dziś…

Ciekawych naszej historii zapraszamy TU:https://www.sniadek.com/o-szkole/historia-szkoly-2/

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice