Problem z po(d)rzucanymi śmieciami

Porzucone odpady na leśnej polanie.
Porzucone odpady na leśnej polanie.

W związku z porzucaniem odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych na terenie naszego miasta proszę mieszkańców o szczególne zwracanie uwagi na nieruchomości będące w ich posiadaniu oraz w miarę możliwości zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o odpadach (art. 26 ust.1) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jednocześnie domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Proszę również właścicieli nieruchomości o ostrożność i weryfikowanie firm i osób, którym dzierżawią lub wynajmują nieruchomości na cele związane z gospodarką odpadami.

Apeluję również do użytkowników ogródków działkowych i garaży o pozbywanie się odpadów zgodnie z przepisami i niezaśmiecanie okolicznych nieruchomości. Zadbajmy wspólnie o czystość w naszym mieście.

Stara samochodowa opona porzucona wraz z innymi śmieciami.
Wśród porzuconych odpadów często są, niebezpieczne dla środowiska i kosztowne w utylizacji, stare opony.

Autor:

  • Paweł Zawidlak, Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami.

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: Rafał Jakoktochce