Przedszkola Miejskie nr 2 i 10 przechodzą metamorfozę

Przedszkole nr 10 w trakcie prac termomodernizacyjnych.
Przedszkole nr 10 w trakcie prac termomodernizacyjnych.

Trwają zaawansowane prace związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 2 (ul. ZHP 8) i Przedszkola nr 10 (ul. Jana Pawła II 8). Na realizację inwestycji gmina Siemianowice Śląskie pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w kwocie 1.400.000 zł. Łączny koszt remontu placówek wyniesie 3.672.126,20 zł.
Roboty budowlane prowadzone są na obydwóch przedszkolach równolegle i obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz istniejących zadaszeń wejść bocznych, izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnicznych, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, odwodnienia oraz nowego zadaszenia nad wejściem głównym. Inwestycja przewiduje również odnowienie elewacji, częściową wymianę stolarki drzwiowej, okiennej i kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie schodów zewnętrznych i tarasów, a także wymianę oświetlenia na oprawy LED. Przy wejściach do przedszkoli powstaną podjazdy, które ułatwią do nich dostęp zarówno rodzicom z dziećmi w wózkach jak i osobom z niepełnosprawnościami.
Kompleksowa termomodernizacja budynków przedszkolnych pozwoli na ograniczenie utraty ciepła, zmniejszenie kosztów ich ogrzewania i utrzymania. Prace termomodernizacyjne powinny zakończyć się w grudniu 2022 roku.

Przedszkole nr 2 w trakcie prac termomodernizacyjnych.
Przedszkole nr 2 w trakcie prac termomodernizacyjnych.
Logo unijne

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak