Zawody przyszłości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”

Technik rachunkowości – Twój zawód w przyszłości

Grafika: technik rachunkowości w ZSTiO Meritum

Technik rachunkowości w Technikum nr 2 w ZSTiO„MERITUM” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, podpartą doświadczeniami w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista, potwierdzoną doskonałymi wynikami egzaminów zawodowych oraz absolwentami pracującymi w zawodzie.

Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy pragną uzyskać dobre wykształcenie i zdobyć zawód,
w którym można pracować przez całe życie. Bardzo często jest on wybierany przez osoby kontynuujące tradycje rodzinne w branży finansowo-księgowej.

W Technikum nr 2 w„MERITUM”w zawodzie technik rachunkowości uczymy w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej stawiamy na umiejętności w pracy z komputerem i oprogramowaniem oraz na praktykę zawodową w kraju i za granicą. Praktyka zawodowa realizowana jest w biurach rachunkowych, kancelariach doradców podatkowych, działach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W programie również zajęcia z języka obcego zawodowego.

Blisko połowa godzin dydaktycznych przeznaczona jest na kształcenie praktyczne, które realizowane jest na komputerach z oprogramowaniem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym firmy Insert – jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów oprogramowania w branży ekonomicznej.

Specjaliści ds. kadr i płac oraz księgowi to zgodnie z barometrem zawodów stale poszukiwani fachowcy. Kierunek w zawodzie technik rachunkowości w Technikum nr 2 w„MERITUM” kształci w tych właśnie obszarach, które znajdują potwierdzenie w egzaminach zawodowych
w kwalifikacjach:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Według analiz własnych na podstawie danych z minionych okresów sukcesy naszych uczniów na egzaminach zawodowych należą do jednych z najlepszych w mieście i województwie. Średnie wyniki na egzaminach kształtują się powyżej 90pkt na 100pkt możliwych do uzyskania. Z kolei zdawalność matur na kierunku ekonomicznym w ZSTiO MERITUM na przeciągu lat wynosi 96%. Obszerna jest również lista stypendystów Stypendium Premiera Rady Ministrów.

W technikum realizowane jest rozszerzenie z matematyki oraz geografii, biologii, fizyki. Język angielski obowiązkowy oraz do wyboru język niemiecki, hiszpański i rosyjski. Ten szeroki wachlarz rozszerzeń i języków obcych pozwala podjąć studia na dowolnym kierunku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ZSTiO „MERITUM” z informacjami o zawodzie

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/3-technik-ekonomista-technikum-nr-2

Więcej informacji o ZSTiO MERITUM w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

III Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO MERITUM zaprasza do klasy informatyczno-językowej

Licealna klasa informatyczno-językowa to wyjątkowa okazja dla młodzieży, która marzy o karierze w branży IT i chce poszerzać swoje horyzonty językowe. W tej klasie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i języków obcych, co pozwoli im na realizację swoich marzeń i osiągnięcie sukcesu w karierze zawodowej.

Przyszły absolwencie i przyszła absolwentko szkoły podstawowej – jeśli interesujesz się informatyką, językiem angielskim, jesteś kreatywny i otwarty na nowe wyzwania to klasa informatyczno-językowa w III Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO MERITUM jest dla Ciebie!

Program nauczania w tej klasie łączy naukę języków obcych z programowaniem i innymi dziedzinami informatyki. Uczniowie uczą się programowania w języku C++, tworzenia stron internetowych HTML, PHP, CSS. Biorą udział w kursach Cisco Networking Academy, przygotowujących fundamenty technologiczne i pozwalające specjalizować się w wybranej dziedzinie IT. Chętni mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO pod okiem wykwalifikowanych egzaminatorów.

Uczniowie tej klasy biorą udział w zajęciach języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, w tym również w comiesięcznych konwersacjach z native speakerem, lekcjach języka angielskiego w branży IT czy oraz lekcjach żywego języka realizowanych w Londynie czy Edynburgu.

Tworzenie i testowanie systemów oraz oprogramowania wymaga kreatywności, dlatego poprzez samokształcenie oraz pracę w zespole młodzież realizuje projekty np. podczas udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, bierze udział w interesujących programach np. IT Girls rEvolutionAcademy czy też towarzyszącym mu konkursie IT Diamonds.

W procesie uczenia się naszym uczniom pomagają nowoczesne pracownie komputerowe i językowe. Dzięki współpracy MERITUM ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami oraz placówkami oświatowymi niektóre zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez wykładowców tychże jednostek.

Informatyczne umiejętności doskonalić można w profesjonalnej pracowni e-sportowej. Już od dawna nasi uczniowie zaliczają się do czołówki polskich zawodników e-sportowych, o czym świadczą liczne puchary z ogólnopolskich turniejów EduEsportCup.

Informatyka i język obcy to nie tylko wiedza, umiejętności, ale także zabawa. IT wykorzystujemy w pracy, rozrywce, w procesie komunikowania się.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który interesuje się informatyką i językami obcymi, chcesz wykorzystać drzemiącą w Tobie kreatywność, pasję i zaangażowanie, to licealna klasa informatyczno-językowa w III Liceum Ogólnokształcącym jest dla Ciebie idealna.


Po ukończeniu tej klasy uczniowie będą mieć szerokie spektrum możliwości rozwoju i kariery. Będą mogli wykorzystać swoje umiejętności językowe i informatyczne w branżach takich jak IT, marketing, turystyka, tłumaczenia, a także wielu innych.

Zapraszamy!

Więcej informacji o ZSTiO MERITUM w linkach:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMERITUMSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstioMERITUM/

https://www.youtube.com/user/MERITUMSport

Rekrutacja:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Autor:

  • Adam Korzyniec,

    Monika Grelich, Andrzej Łapiński

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska