Praca w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Ratusz Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabory na stanowiska pracy:

Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) co najmniej 4 – letni staż pracy,
  c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz o pracownikach samorządowych,
  b) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
  c) prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisku Głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Drogowej UM Siemianowice Śląskie – TUTAJ.

oraz:

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 3 – letni staż pracy,
  b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  c) nieposzlakowana opinia,
  d) obywatelstwo polskie,
  e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  f) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
  oraz o pracownikach samorządowych,
  b) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
  c) prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Infrastruktury Drogowej UM Siemianowice Śląskie – TUTAJ.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Adrian Merta

  a_merta@um.siemianowice.pl

  (32) 7605309