Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

Książka z Paragrafem na okładce i lupą powiększającą

Informujemy, że od stycznia br. punkty doradcze na terenie miasta wznowiły bezpośrednią obsługę mieszkańców, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Porady są udzielane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej w punkcie doradczym należy dokonać wcześniejszej rejestracji wizyty pod numerem telefonu 32 76 05 357,w godzinach pracy Urzędu Miasta lub umówić termin spotkania przez publiczną stronę internetową:  http://np.ms.gov.pl/zapisy.

W mieście funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO). Poniżej przypominamy lokalizację i godziny pracy punktów poradniczych:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (NPP) z siedzibą przy ul. Szkolnej 17, punkt czynny
    w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 – 12.00, czwartek 13.00 -17.00,
  2. Siemianowickie Centrum Kultury (NPP) („Zameczek”) z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 1, punkt czynny w godzinach: poniedziałek, czwartek, piątek: 10.00-14.00, wtorek, środa: 15.00-19.00,
  3. Powiatowy Urząd Pracy (NPO) z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 17, punkt czynny w godzinach: poniedziałek: 12.00- 16.00, wtorek: 8.00-12.00, środa: 11.00-15.00, czwartek,
    piątek: 8.00-12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Przepisy prawne:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Link do strony darmowa pomoc prawna prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://np.ms.gov.pl/

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus